My Dorcas

香港
服務行業公司, 網上零售商, 零售商

公司資料

業務性質:
服務行業公司, 網上零售商, 零售商
主要分類:
資訊科技服務, 服裝/成衣, 家居用品和生活必需品, 傢俱及零件

聯絡資料

聯絡人:
Ms Beatrix Ka-Yee Sin
職銜:
Managing Director
公司地址:
香港九龍油麻地 彌敦道555號 九龍行7樓
國家/ 地區:
香港