Tofugear Limited

香港
服務行業公司, 網上零售商, 零售商

公司資料

業務性質:
服務行業公司, 網上零售商, 零售商
主要市場:
香港
主要分類:
消費電子產品, 資訊科技服務, 商業研究,管理,諮詢和一般服務
成立年份:
2011

聯絡資料

聯絡人:
Mr Carson McKelvey
公司地址:
香港九龍新蒲崗 雙喜街5號 福和工業大廈4樓
國家/ 地區:
香港