J Blossom Company Limited

香港
入口商, 出口商, 分銷商, 批發商, 服務行業公司, 零售商

公司資料

業務性質:
入口商, 出口商, 分銷商, 批發商, 服務行業公司, 零售商
主要分類:
家居用品和生活必需品, 建築材料及用品, 營銷和公共關係

聯絡資料

聯絡人:
Mrs Jenice Lee
公司地址:
香港九龍尖沙咀 彌敦道 90-94C號 華敦大廈 14樓A4室
國家/ 地區:
香港