Clear Robotics Ltd

香港
服務行業公司, 零售商

公司資料

業務性質:
服務行業公司, 零售商
主要市場:
香港
主要分類:
工業機械,零件及原材料, 物流和運輸, 科技及研發
員工人數 (香港):
6 - 10
成立年份:
2020

聯絡資料

聯絡人:
Mr Sidhant Gupta
公司地址:
香港銅鑼灣 加路連山道17-21號A 禮加大廈5樓17室
國家/ 地區:
香港
您或許喜歡