DR-Max Limited

香港
分銷商, 服務行業公司, 網上零售商, 零售商

公司資料

業務性質:
分銷商, 服務行業公司, 網上零售商, 零售商
主要市場:
香港
主要分類:
印刷及出版服務, 印刷與包裝,文具及辦公設備, 營銷和公共關係, 特許經營及授權
員工人數 (香港):
101 - 200
成立年份:
2004

聯絡資料

聯絡人:
盧英傑先生
職銜:
總經理
公司地址:
香港新界葵涌 葵昌路41-49號 樂聲工業中心20樓B室
國家/ 地區:
香港
您或許喜歡