Konica Minolta Marketing Service Hong Kong Limited

香港
批發商, 採購辦事處, 服務行業公司, 零售商

公司資料

業務性質:
批發商, 採購辦事處, 服務行業公司, 零售商
主要市場:
香港
主要分類:
消費電子產品, 營銷和公共關係
員工人數 (香港):
1 - 5

聯絡資料

聯絡人:
Mr Vincent Wong
公司地址:
香港灣仔 港灣道30號 新鴻基中心36樓
國家/ 地區:
香港
您或許喜歡